رهنمون http://www.rahnemoon4u.ir 2018-01-21T20:55:12+01:00 text/html 2018-01-11T08:14:39+01:00 www.rahnemoon4u.ir توانایی شما در مذاکره http://www.rahnemoon4u.ir/post/129 توانایی شما در مذاکره, برقراری ارتباط, تاثیرگذاری در ترغیب دیگران برای انجام امور کاملا با هر چیزی که در زندگی نسیب خود خواهید کرد در ارتباط است.<div>بایان تریسی</div> text/html 2018-01-11T06:47:06+01:00 www.rahnemoon4u.ir شما چه کسی هستید http://www.rahnemoon4u.ir/post/128 کتاب هایی که می خوانید و آدم هایی که ملاقات می کنید, مشخص می کنند که در پنج سال آینده کجا خواهید بود<div>جیم ران</div> text/html 2018-01-11T05:10:32+01:00 www.rahnemoon4u.ir بینش http://www.rahnemoon4u.ir/post/127 ما همگی توانایی اثر گذاری را با بینش مان را داریم.<div>بینش بدون عمل صرفا یک رویاست. بینش به همراه عمل است که میتواند دنیا را دگرگون کند.</div> text/html 2017-12-26T03:55:36+01:00 www.rahnemoon4u.ir خداوند بی‌نهایت است و لامکان و بی زمانن http://www.rahnemoon4u.ir/post/126 <div><br></div><div>خداوند بی‌نهایت است و لامکان و بی زمانن</div><div><br></div><div>اما به قدر فهم تو کوچک می‌شود</div><div><br></div><div>و به قدر نیاز تو فرود می‌آید، و به قدر آرزوی تو گسترده می‌شود،</div><div><br></div><div>و به قدر ایمان تو کارگشا می‌شود</div><div><br></div><div>و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک می‌شود،</div><div><br></div><div>و به قدر دل امیدواران گرم می‌شود...</div><div><br></div><div>پــدر می‌شود یتیمان را و مادر..</div><div><br></div><div>برادر می‌شود محتاجان برادری را.</div><div><br></div><div>همسر می‌شود بی همسر ماندگان را.</div><div><br></div><div>طفل می‌شود عقیمان را.</div><div><br></div><div>امید می‌شود ناامیدان را.</div><div><br></div><div>راه می‌شود گم‌گشتگان را.</div><div><br></div><div>نور می‌شود در تاریکی ماندگان را.</div><div><br></div><div>شمشیر می‌شود رزمندگان را.</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-12-16T03:28:25+01:00 www.rahnemoon4u.ir چگونه تغییر كنیم؟! http://www.rahnemoon4u.ir/post/125 <br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی‌مان به وجود آوریم. کلیدهای این تغییر عبارتند از:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">کلید اول: خواستن</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">كلید دوم: خالی كردن ذهن از تعصب‌ها</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">كلید سوم: باور مثبت نسبت به خود</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">كلید چهارم: عمل کردن</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">به یاد داشته باشیم كه عظمت زندگی تنها به دانستن نیست، بلکه تلفیقی از علم و عمل است.</span> text/html 2017-12-16T03:21:03+01:00 www.rahnemoon4u.ir صاحب زندگی http://www.rahnemoon4u.ir/post/124 اگر صاحب آن زندکی که می خواهید نیستید, اولین چیزی که باید بر رویش کار کنید خودتان هستید.<div>دارن هاردی</div> text/html 2017-12-15T05:38:16+01:00 www.rahnemoon4u.ir مسئولیت خود را بپذیرید http://www.rahnemoon4u.ir/post/123 روز پایان کودکی و شروع بزرگسالی, روزی ست که مسئولیت کل زندگی ات را بر عهده بگیری.<div>جیم ران</div><div><br></div><div>امروز روز فارغ التحصیلی ست! از امروز به بعد تصمیم بگیرید که 100 در صد مسئولیت زندگی تان را به عهده بگیرید. تمام عذر و بهانه های تان را نابود کنید. این واقعیت را بپذیرید که وقتی تمام مسئولیت شخصی انتخاب های تان را بر عهده بگیرید,&nbsp; از بند انتخاب های تان رها می شوید.</div><div>حالا موقع انتخاب این است که کنترل زندگی تان را به دست بگیرید.</div><div>اثر مرکب</div><div>دارن هاردی</div> text/html 2017-03-30T01:41:32+01:00 www.rahnemoon4u.ir ندای حکمت http://www.rahnemoon4u.ir/post/122 <div><br></div><div>1آیا حکمت ندا در نمی‌دهد</div><div>و فهم آوای خویش بلند نمی‌کند؟</div><div>2بر بلندیهای کنار راه می‌ایستد</div><div>و نیز آنجا که راهها به هم می‌رسند.</div><div>3کنار دروازه‌های ورود به شهر</div><div>و بر مدخلها بانگ برمی‌آورد:</div><div>4«شما را ای مردمان ندا می‌دهم،</div><div>آوای خویش بر همۀ آدمیان بلند می‌کنم.</div><div>5ای ساده‌لوحان، هوشمندی را دریابید</div><div>و ای جاهلان، دانادلی را به دست آرید.</div><div>6گوش فرا دهید،</div><div>زیرا گفتنیهای ارزنده دارم</div><div>و لبانم را به بیان درستیها می‌گشایم.</div><div>7بر زبانم حقیقت جاری می‌شود،</div><div>و لبانم از شرارت کراهت دارد.</div><div>8سخنان دهانم همه بر حق است</div><div>و هیچ انحراف و کجی در آن نیست.</div><div>9همۀ آنها بر شخص فهیم، روشن است</div><div>و در چشم یابندگان معرفت، درست.</div><div>10رهنمود مرا به جای نقره اختیار کنید،</div><div>و دانش را بیش از طلای ناب.</div><div>11زیرا حکمت از یاقوت ارزشمندتر است،</div><div>و تمامی نفایس را با آن سَرِ برابری نیست.</div><div>12«من که حکمتم، با هوشمندی همخانه‌ام</div><div>و از دانش و دوراندیشی برخوردارم.</div><div>13ترس خداوند، نفرت از بدی است؛</div><div>من از کبر و غرور، راه بد</div><div>و زبان منحرف نفرت دارم.</div><div>14مشورت و خردمندی از آنِ من است،</div><div>من فهم و قوّت را در اختیار دارم.</div><div>15به مدد من پادشاهان پادشاهی می‌کنند</div><div>و حاکمان به عدالت حکم می‌نمایند.</div><div>16به واسطۀ من، فرمانروایان حکم می‌رانند،</div><div>و نیز شریفان و جملۀ داورانِ عادل.‏8‏:16 یا: ”داوران جهان“.</div><div>17آنان را که دوستم دارند، دوست می‌دارم،</div><div>و آنان که مرا به جِدّ بجویند، می‌یابند.</div><div>18دولت و جلال با من است،</div><div>توانگریِ پایدار و عدالت.</div><div>19میوۀ من از طلا نیکوتر است، از طلای ناب،</div><div>و محصول من بِه از نقرۀ اعلاست.</div><div>20در طریق پارسایی می‌خرامم،</div><div>و در راههای عدالت گام می‌زنم.</div><div>21به دوستدارانم، توانگری به میراث می‌بخشم</div><div>و خزاینشان را مملو می‌سازم.</div><div>22«خداوند مرا در آغازِ راه خویش تولد بخشید،</div><div>پیش از کارهای خود در زمانهای قدیم.</div><div>23من از ازل شکل گرفتم،‏8‏:23 یا: «مقرر گشتم».</div><div>در ابتدا، پیش از آغاز جهان.</div><div>24آنگاه که هنوز ژرفاها نبود، من زاده شدم،</div><div>زمانی که هیچ چشمۀ پرآبی وجود نداشت؛</div><div>25پیش از آنکه کوهها بر پا شوند،</div><div>پیش از تپه‌ها، من زاده شدم؛</div><div>26پیش از آنکه زمین و دشتها را بیافریند</div><div>یا ذره‌ای از غبار جهان را.</div><div>27آنگاه که آسمانها را استوار ساخت</div><div>و افق را بر سطح ژرفا نشان گذاشت، من آنجا بودم؛</div><div>28آنگاه که ابرها را در بالا برنشانید</div><div>و چشمه‌های ژرفا را استوار ساخت؛</div><div>29چون بر دریا حد قرار داد</div><div>تا آبها از فرمان او تجاوز نکنند،</div><div>و زمانی که بنیان زمین را نشان گذاشت.</div><div>30آنگاه همچون معماری‏8‏:30 یا: ”طفلی شیرخواره“. در کنار او بودم</div><div>و هر روزه لذت بسیار می‌بردم،</div><div>و همیشه در حضورش پایکوبی می‌کردم؛</div><div>31و پایکوبی من در جهانِ مسکونِ او</div><div>و لذت من در بنی‌آدم بود.</div><div>32«پس حال، ای پسران، به من گوش فرا دهید؛</div><div>خوشا به حال آنان که طریقهای مرا نگاه دارند.</div><div>33رهنمود را بشنوید و حکیم باشید</div><div>و از آن غفلت مکنید.</div><div>34خوشا به حال آن که به من گوش فرا دهد</div><div>و هر روزه بر دروازه‌های من دید‌بانی کند</div><div>و بر دَرم به انتظار بنشیند.</div><div>35زیرا هر که مرا یابد، حیات را یافته است</div><div>و لطف خداوند شامل حالش می‌شود.</div><div>36اما هر که از یافتنِ من درمانَد، بر جان خود زیان رسانده است</div><div>و هر که از من نفرت کند، مرگ را دوست داشته است!»</div><div>امثال سلیمان</div> text/html 2017-03-30T01:35:01+01:00 www.rahnemoon4u.ir دعوت حکمت http://www.rahnemoon4u.ir/post/121 <div><br></div><div>1حکمت، خانۀ خود را بنا کرده</div><div>و هفت ستون خویش را تراشیده است.</div><div>2او گوشت خود را طبخ کرده، شراب خویش را برآمیخته،</div><div>و سفره‌اش را نیز آراسته است.</div><div>3کنیزانش را گسیل داشته</div><div>و از بالاترین نقطۀ شهر ندا در می‌دهد:</div><div>4«هر آن که ساده‌لوح است بدین‌جا بیاید!»</div><div>و به کم‌عقلان، می‌گوید:</div><div>5«بیایید از طعام من بخورید</div><div>و از شرابی که برآمیخته‌ام، بنوشید.</div><div>6ساده‌لوحیِ خود را ترک کنید که خواهید زیست؛</div><div>و در طریق فهم گام بردارید.»</div><div>7«هر که تمسخرگری را تأدیب کند، به استقبال بی‌حرمتی می‌رود؛</div><div>هر که مرد شریر را توبیخ کند، بد می‌بیند.</div><div>8تمسخرگر را توبیخ مکن، مبادا از تو نفرت کند؛</div><div>حکیم را توبیخ کن، که تو را دوست خواهد داشت.</div><div>9حکیم را بیاموز که حکیمتر خواهد شد؛</div><div>پارسا را تعلیم ده که آموخته‌هایش افزون خواهد گشت.</div><div>10«ترس خداوند آغاز حکمت است،</div><div>و شناخت آن قدوس، بصیرت.</div><div>11زیرا به واسطۀ من، روزهای تو بسیار خواهد شد</div><div>و بر سالهای عمرت افزوده خواهد گردید.</div><div>12اگر حکیمی، خود از آن بهره خواهی برد؛</div><div>اگر تمسخرگری، خود به تنهایی زیان خواهی دید.»</div> text/html 2017-02-02T03:03:58+01:00 www.rahnemoon4u.ir فقط 68 ثانیه برای رسیدن آرزوهایتان فاصله دارید http://www.rahnemoon4u.ir/post/119 با صرف چند ثانیه تمرکز بر روی موضوع, ارتعاشات آن موضوع را درون خود فعال می کنید و بلافاصله قانون جاذبه به این فعال سازی واکنش نشان می دهد .هر چه بیشتر بر روی موضوعی تمرکز کنید این کار برای شما آسانتر می شود. زیرا افکار دیگری را جذب می کنید که جوهره ی فکر شما محسوب می شوند.<div><br></div><div>ظرف 17 ثانیه تمرکز به روی چیزی, ارتعاشات فعال می شوند و هر چه تمرکز قوی تر باشد قانون جاذبه, افکار جدید تری به سوی فکر شما می کشاند که با فکر اولیه شما هماهنگ است. در این هنگام ارتعاشات قدرت جذب چندان زیادی ندارند. اما اگر تمرکز شما ادامه پیدا کند قدرت ارتعاشات بیشتر خواهد شد. اگر بتوانید 68 ثانیه بطور خاص بر روی موضوعی تمرکز کنید ارتعاشات آن قدر نیرومند می شود که شروع به آشکار شدن می نمایند.</div><div><br></div><div>هنگامی که بطور مکرر به آن موضوع فکر می کنید و بتوانید آن را حداقل 68 ثانیه بطور کامل در ذهن خود نگه دارید, ظرف مدت کوتاهی(حتی چند ساعت ودر بعضیها چند روز) &nbsp;آن فکر بر شما غلبه پیدا می کند و هنگامی که فکر غالبی در سر دارید ظهور آن فکر را خواهید دید مگر آن که فکرتان عوض شود.</div><div>یادتان باشد:</div><div>فکرهایتان &nbsp;باید برابر باشد با آنچه می خواهید جذب کنید.</div><div>به آنچه فکر کنید می رسید, چه آن را بخواهید و چه نخواهید(مواضب فکر های نا خواسته و منفی باشید که ظهور پیدا می کنند)</div><div>فکر های شما ارتعاش دارد, ارتعاشات از طریق قانون جذب پاسخ داده می شود.</div><div>هنگامی کهارتعاشات گسترش می یابند و نیرومند تر می شود سرانجام به ظهور می رسد.</div><div>از کتاب :بخواهید تا به شما داده شود</div><div>از استر و جری هیکس</div><div><br></div> text/html 2016-12-02T17:08:41+01:00 www.rahnemoon4u.ir هدف http://www.rahnemoon4u.ir/post/118 <div>ا«هیچ روزی بی‌هدف نباش، من اگر یک روز اجازه دهم که الهه الهام بخش هنرم به خواب رود، فقط برای این است که روز دیگر، نیرومندتر از خواب بیدار شود.</div><div>بتهون</div><div><br></div> text/html 2016-10-02T13:56:36+01:00 www.rahnemoon4u.ir رویداد http://www.rahnemoon4u.ir/post/117 <div><br></div><div>هیچ رویدادی</div><div>به خودی خود دردناک نیست،</div><div>نکتهٔ مهم،</div><div>چگونگی نگرش به آن است.</div><div>این نکته مهم است که درک کنیم،</div><div>همه چیز در جهان،</div><div>در هر لحظه،</div><div>همان گونه که باید روی می‌دهد.</div><div>هیچ اشتباه</div><div>و هیچ تصادفی در کار نیست؛</div><div><br></div><div><br></div><div>#دبی_فورد/ نیمهٔ تاریک وجود</div> text/html 2016-10-02T13:50:55+01:00 www.rahnemoon4u.ir موهبت شما http://www.rahnemoon4u.ir/post/116 <div>شما موهبتی دارید</div><div>که</div><div>هیچ‌کس در این سیاره ندارد.</div><div><br></div><div>شاید رسالت شما</div><div>آن باشد که مردم را التیام بخشید،</div><div>یا به دیگران آموزش دهید،</div><div>یا به آنها توجه و رسیدگی کنید و</div><div>یا درمانی برای سرطان بیابید.</div><div><br></div><div>شاید ارتباط داشتن با مردم،</div><div>یا رسیدگی به فرزندان و</div><div>یا هر گونه خلاقیت دیگر</div><div>موهبتِ ویژهٔ شما باشد.</div><div><br></div><div>هر هدف و منظوری که داشته باشید،</div><div>اگر خود را متعهد کنید که</div><div>آن را بیابید و برآورده سازید،</div><div>شادمان و آکنده</div><div>از شور و شوق می‌شوید.</div><div><br></div><div>به یاد داشته باشید که</div><div>برای زنده بودن شما دلیلی وجود دارد.</div><div><br></div><div><br></div><div>#دبی_فورد/ نیمهٔ تاریک وجود</div> text/html 2016-09-12T06:31:48+01:00 www.rahnemoon4u.ir سپاسگزاری http://www.rahnemoon4u.ir/post/115 اگر به کسی هدیه بدهید و حتی از شما تشکر نشود, آیا بازهم به آن شخص هدیه می دهید؟<div>زندگی هم همین طور است.برای مواهبی که دارید سپاسگزار باشیدتا کائنات مواهب بیشتری به شما هدیه بدهد.</div><div>از رالف کارستون</div><div>هر شب 5 موردی که از آن شکر گزار هستید را بنویسید</div> text/html 2016-08-19T01:08:21+01:00 www.rahnemoon4u.ir اقدام http://www.rahnemoon4u.ir/post/114 اگر دست به کار نشوید;هرگز نمی توانید طعم موفقیت را بچشید' انسان های پیشرو و موفق در جهان در واقع افرادی هستند که فرصت های دلخواه شان را جست وجو می کنندو اگر نتوانند چنین فر صت هایی را بیابند' خودشان آن ها رامی سازند. چنین حقیقتی به این معنی است که دست بکار شوید و نخستین گام را بردارید. هر روز بکوشید کاری ویژه را انجام دهید که شما را یک گام به هدف ارزشمندتان نزدیک تر می کند. در واقع هر روز باید به اقدامتان در زمینه ی دستیابی به هدفتان ادامه دهید. کمابیش همه ی موفقیت ها ثمره ی نخستین گام در آن زمینه هستند.<div>جان مکسول</div>